English

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop sy’n denu tua 90,000 o ymwelwyr ar draws chwe diwrnod yn cael ei chynnal bob blwyddyn yn ystod wythnos y Sulgwyn.

Fe dasgwyd DoCo â dylunio rhaglen flynyddol yr ŵyl gan sicrhau fod cystadlaethau, diwgyddiadau, gweithdai a rhagbrofion yr ŵyl yn cael eu cyflwyno mewn fformat dealladwy.

Cyfnod Gweithgarwch: 2017—Heddiw
Cleient: Urdd
Gwasanaethau: Dylunio, Cysodi